μομφής κατά του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατέθεσε σήμερα
στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ.